New Release!

SHEEPTOPIA คือหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อด้านการเลี้ยงแกะ และส่งออกขนแกะคุณภาพสูง ผู้เล่นทุกคนจะได้รับบทบาทเป็นเหล่า เด็กเลี้ยงแกะในช่วงวันหยุดฤดูร้อน ที่ผลัดเวรกันออกไป สำรวจนอกหมู่บ้าน แล้วตะโกนกลับมาบอกเพื่อนๆทั้งหลายว่า สิ่งที่รออยู่ข้างนอกหมู่บ้านขณะนี้คือฝูงแกะที่มีค่าหรือเป็นหมาป่าที่หิวโหย ขณะที่เหล่าเพื่อนๆก็ต้องตัดสินใจว่าจะเชื่อ และตามออกไปสำรวจหรือจะเลี้ยงแกะให้ปลอดภัยอยู่ที่บ้านดีและเมื่อวันหยุดฤดูร้อนจบลง ผู้ที่ทำรายได้จากฝูงแกะเหล่านี้ ได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ